Search results

There are 4 search results.
August 19, 2019

Verbeteropties gemeentepolis

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

No title
March 24, 2016

Does independent needs assessment limit supply-side moral hazard in long-term care?

The decision about the amount and type of care that a patient needs may be entrusted to health care providers or be delegated to an independent assessor.

No title
March 17, 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.

No title
October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.