Search results

There are 4 search results.
August 19, 2019

Verbeteropties gemeentepolis

Publication (in Dutch only)

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

March 24, 2016

Does independent needs assessment limit supply-side moral hazard in long-term care?

Publication

The decision about the amount and type of care that a patient needs may be entrusted to health care providers or be delegated to an independent assessor.

Image for Does independent needs assessment limit supply-side moral hazard in long-term care?
March 17, 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.

October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Publication (in Dutch only)

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.