Search results

There are 3 search results.
July 11, 2014

Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft eerder een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord.

Image for Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein
September 4, 2013

Decentralisaties in het sociaal domein

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Decentralisaties in het sociaal domein
August 19, 2013

Decentralisaties in het sociale domein

Publication (in Dutch only)

Een globale inventarisatie van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties van het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

Image for Decentralisaties in het sociale domein