Search results

There are 4 search results.
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

Image for Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

Publication

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

Image for Teacher quality and student achievement:  Evidence from a Dutch sample of twins
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

Publication

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

Image for Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?
April 4, 2014

Ontwerpen voor effectevaluatie

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

Image for Ontwerpen voor effectevaluatie