Search results

There are 3 search results.
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

Publication

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

Image for The effects of higher teacher pay on teacher retention
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Publication (in Dutch only)

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

Image for Mbo taalexperiment
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Publication (in Dutch only)

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

Image for Zittenblijven in perspectief