Search results

There are 10 search results.
July 27, 2021

Increased trade with China and Eastern Europe hardly affects Dutch workers

Publication

Contrary to other studies, we find no robust effect of an increase in trade with China and Central European (CEE) countries on local employment, wages and inequality in the Netherlands. If there is an effect, it is small, with positive effects of increased exports counteracting the negative effects of increased imports.

Image for Increased trade with China and Eastern Europe hardly affects Dutch workers
June 24, 2021

The Child Penalty in the Netherlands and its Determinants

Publication

We find that while child care availability is correlated with lower child penalty, the immediate short-term causal effect of increasing child care availability on the earnings penalty of becoming a mother is small. By taking advantage of variation in gender norms in different population groups, we show that gender norms are strongly correlated with child penalty for mothers.

Image for The Child Penalty in the Netherlands and its Determinants
December 11, 2020

Effecten verhogen minimumloon

Publication (in Dutch only)

Verhoging minimumloon veroorzaakt bredere loonstijging.

November 17, 2020

Belastingontduiking en vermogensongelijkheid

Publication (in Dutch only)

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn.

October 12, 2020

Offshore Tax Evasion and Wealth Inequality: Evidence from a Tax Amnesty in the Netherlands

Publication

As long as there have been taxes, people have tried to avoid and evade them. Interest in these phenomena has been fueled by the effects on public revenues, as well as on the distribution of wealth and income. One prominent example of tax evasion is the hiding of wealth and income in tax havens. According to estimates by Zucman (2013), 8% of global financial wealth, or $5.9 trillion, is held in tax havens. During the global financial crisis of the late 2000s, the G20 countries vowed to tackle offshore tax evasion and proclaimed the end of the “era of banking secrecy”. In recent years, leaks containing confidential information from financial institutions as well as academic research investigating leaks and tax amnesties have confirmed the popular narrative that tax evasion is concentrated among the wealthiest in society (Alstadsæter, Johannesen and Zucman, 2018, 2019). This does not only affect public revenues, but also the measurement of wealth and income inequality.

August 19, 2020

Aanvulling op de coronapublicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt’: De invloed van al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht om dieper in te gaan op de invloed van het al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten van eerder onderzoek naar welke groepen werkenden het grootste risico lopen op baanverlies ten gevolge van de coronacrisis.

June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Publication (in Dutch only)

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet.

June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

Publication (in Dutch only)

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact op de verdeling niet afhangen van de gekozen definitie om te bepalen wie er de grootste kans heeft om geraakt te worden door de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

December 17, 2019

The effects of the increase in the retirement age in the Netherlands

Publication

The increase in the statutory retirement age reduced the number of pensioners. About one third of this drop results in additional employment. Net savings for the government are about 80% of direct savings on retirement (AOW) benefits.

September 12, 2019

Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Publication (in Dutch only)

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.