Search results

There are 8 search results.
August 14, 2019

Decentrale bekostiging beschermd wonen: aanvullende informatie

Publication (in Dutch only)

Dit Achtergronddocument behoort bij de Policy Brief Decentrale bekostiging beschermd wonen.

August 14, 2019

Decentrale bekostiging beschermd wonen

Publication (in Dutch only)

De daling strookt met de financiële prikkel voor centrumgemeenten na de decentralisatie van beschermd wonen naar regio’s in 2015.

January 18, 2019

De wijkteambenadering nader bekeken

Publication (in Dutch only)

Doel minder dure zorg door inzet wijkteams niet gehaald.

February 9, 2017

Een economische blik op verevening

Publication (in Dutch only)

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

November 24, 2015

Decentralization of social policy in the Netherlands

Publication

The Netherlands has recently embarked on a considerable decentralization of social policy.

Image for Decentralization of social policy in the Netherlands
June 1, 2015

The stimulative effect of an unconditional block grant on the decentralized provision of care

Publication

Understanding the impact of central government grants on decentralized health care provision is of crucial importance for the design of grant systems, yet empirical evidence on the prevalence of flypaper effects in this domain is rare.

Image for The stimulative effect of an unconditional block grant on the decentralized provision of care
June 1, 2015

Financiering decentralisaties: betalen zonder te bepalen?

Publication (in Dutch only)

Het Rijk geeft gemeenten een uitkering om de decentralisaties binnen het sociaal domein te financieren, maar verplicht hen niet het geld hieraan uit te geven.

April 9, 2015

Een ruimer lokaal belastinggebied

Publication (in Dutch only)

Een verruiming van het lokale belastinggebied biedt lokale overheden de mogelijkheid om beter in te spelen op de lokale wensen.