Search results

There are 21 search results for *.
June 30, 2016

Een politiek-economische analyse van de groei en beperking van de hypotheekrenteaftrek

Publication (in Dutch only)

In 2012 en 2013 zijn er substantiële maatregelen genomen om de omvang van de hypotheekrenteaftrek te beperken. Deze studie verklaart waarom er op dat moment wel voldoende draagvlak voor beperkende maatregelen was, terwijl deze maatregelen politiek lang onbespreekbaar waren, ondanks de vele rapporten van deskundigen.

March 16, 2016

Tax bunching by owners of small corporations

Publication

In the Netherlands owners of small corporations face taxation of corporate, labour and capital income. Taxation of the latter may be deferred. We study their options for income shifting using bunching techniques.

Image for Tax bunching by owners of small corporations
November 1, 2015

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.

Image for CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting
September 25, 2015

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Publication (in Dutch only)

Met een aantal stappen kan de uiteenlopende fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen vereenvoudigd en meer gelijk getrokken worden.

August 28, 2015

Network Analysis of Tax Treaty Shopping using dividend-based weights

Publication

Multi-national corporations can reduce their tax burden on repatriating foreign profits by using third countries, other than the home and host country of the investment, which have more favourable tax treaties.

Image for Network Analysis of Tax Treaty Shopping using dividend-based weights
December 17, 2014

Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking

Publication

The recent actions of the US Treasury to reign in corporate tax inversions leave their rationale largely intact: the potential tax benefits of inversions remain unchanged and huge.

Image for Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking
October 30, 2014

Ranking the Stars: Network Analysis of Bilateral Tax Treaties

Publication

With a novel approach this paper sheds light on the international tax planning possibilities of multinationals.

Image for Ranking the Stars: Network Analysis of Bilateral Tax Treaties
July 3, 2014

De winstbox en de wig

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd “om de economische effecten van de winstbox in kaart te brengen, zodat alle voor- en nadelen van de winstbox zorgvuldig tegen elkaar kunnen worden afgewogen.”

Image for De winstbox en de wig
October 17, 2012

Economische effecten pakket Commissie Van Dijkhuizen

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Economische effecten pakket Commissie Van Dijkhuizen
April 18, 2012

Second opinion on Lombard Street Research's report 'The Netherlands and the euro'

Publication

At the request of the Lower House of the Dutch Parliament, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) conducted a second-opinion survey on the report ‘The Netherlands & The Euro’ by Lombard Street Research.

Image for Second opinion on Lombard Street Research's report 'The Netherlands and the euro'