Search results

There are 31 search results for *.
January 15, 2014

Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 28, 2013

Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 28, 2013

Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 11, 2013

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 11, 2013

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 11, 2013

Flexible pension take-up in social security

This paper studies the redistribution and welfare effects of increasing the flexibility of individual pension take-up.

No title
June 13, 2013

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat

De subwerkgroep Uniforme rekenmethodiek heeft het CPB gevraagd hoe de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen in termen van koopkracht bepaald kan worden.

No title
June 13, 2013

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat

De subwerkgroep Uniforme rekenmethodiek heeft het CPB gevraagd hoe de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen in termen van koopkracht bepaald kan worden.

No title