Search results

There are 26 search results for *.
February 13, 2017

Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘Flexibele ingangsdatum AOW’, het Kamerlid dhr. Klein, heeft het CPB gevraagd naar de effecten hiervan op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

February 13, 2017

Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘Flexibele ingangsdatum AOW’, het Kamerlid dhr. Klein, heeft het CPB gevraagd naar de effecten hiervan op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

July 15, 2016

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

Deze notitie schetst mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst.

July 15, 2016

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

Deze notitie schetst mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst.

June 1, 2013

Vrijval VPL-premies

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
June 1, 2013

Vrijval VPL-premies

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 24, 2012

Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 24, 2012

Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
June 24, 2011

Pensioenakkoord juni 2011

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
June 24, 2011

Pensioenakkoord juni 2011

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title