Search results

There are 25 search results for *.
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

No title
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

No title
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

No title
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

No title
April 4, 2014

Ontwerpen voor effectevaluatie

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

No title
April 4, 2014

Ontwerpen voor effectevaluatie

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

No title
September 17, 2013

How much do children learn in school? International evidence from school entry rules

This study provides the first estimates of the causal effect of time in school on cognitive skills for many countries around the world, for multiple age groups and for multiple subjects.

No title
July 4, 2013

Up or out? How individual research grants affect academic careers in the Netherlands

This paper investigates the effect of obtaining an individual research grant (Vernieuwingsimpuls or IRI -grant) on the careers of Dutch scientists.

No title