Search results

There are 21 search results for *.
July 24, 2020

A further decline in world trade in May, but also signs of recovery in the eurozone

Pressrelease

World trade fell 1.1% in May. This means that the total decline in 2020 up till May is 17%. This follows from the new release of the World Trade Monitor of the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). This means that world trade has decreased by around 17% in 2020. The coronavirus pandemic has played a major role in this. All over the world, both production and consumption have declined due to various measures taken to limit the spread of the virus. This has a great impact on international trade.

Image for A further decline in world trade in May, but also signs of recovery in the eurozone
July 16, 2020

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase

Pressrelease (in Dutch only)

Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Dit volgt uit de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ van het Centraal Planbureau.

July 9, 2020

Niet meetellen centraal examen verandert uitslag 8% eindexamenkandidaten

Pressrelease (in Dutch only)

Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis zou de einduitslag van ongeveer 8% van de leerlingen veranderd zijn als er geen extra maatregelen waren genomen. Als vorig jaar het centraal examen niet had meegeteld, zouden bijna 8 duizend gezakte leerlingen wél geslaagd zijn, maar zouden ook bijna 7 duizend geslaagde leerlingen daardoor juist gezakt zijn. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

July 6, 2020

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Pressrelease (in Dutch only)

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’ van het Centraal Planbureau (CPB).

June 26, 2020

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet

Pressrelease (in Dutch only)

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ van het CPB.

June 25, 2020

Unprecedented decline in world trade in April

Pressrelease

The CPB World Trade Monitor shows a historical decline in the world trade volume in April of 12.1% compared with March. Exports fell back significantly in several regions: -23% for both the eurozone and the US, -21% for Latin-America, -14% Japan, and -11% for other advanced economies. Imports declined most in Latin-America (-18%), the eurozone (-17%), the US (-11%), and other advanced economies (-15%). The growth in world trade during the months February to April compared with the preceding three months was -7.2%. None of the regions showed an increase, and the eurozone showed the most negative development (-13% exports, -11% imports).

Image for Unprecedented decline in world trade in April
June 16, 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty

Pressrelease

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the pandemic and the rate of recovery of the economy, the recently published June projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis contain various scenarios. Under the baseline scenario, which assumes a moderate recovery, GDP would decrease by 6% in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. CPB’s Director Pieter Hasekamp: ‘Current uncertainty poses major dilemmas for the government. During the recovery phase, a controlled phase-out of government support measures would be desirable, but the extent to which the government can withdraw depends on the pace of economic recovery. Recovery could be accelerated by an internationally coordinated approach to the crisis, and by moving up investments where possible, such as in housing construction and energy transition.’

Image for Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty
June 12, 2020

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

Pressrelease (in Dutch only)

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet op werktijdverkorting in combinatie met relatief strikte ontslagbescherming, zoals Nederland. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis.

May 28, 2020

Planbureaus: vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis kijken

Pressrelease (in Dutch only)

Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet.

May 14, 2020

Historische daling gewerkte uren

Pressrelease (in Dutch only)

Sinds het begin van de contactbeperkende maatregelen is het aantal gewerkte uren historisch sterk gedaald. Dit meldt het CPB in de vandaag verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd, zo blijkt uit enquêtegegevens van het LISS-panel. De daling in gewerkte uren is groter dan in voorgaande recessies, door de lockdown.