Search results

There are 43 search results for *.
February 9, 2017

Een economische blik op verevening

Publication (in Dutch only)

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

August 23, 2016

Berekenen ex-ante effecten voorstel vaderschapsverlof

Publication (in Dutch only)

D66 stelt een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof met maximaal twaalf weken voor. Gecombineerd met de al bestaande regeling heeft een vader daarmee recht op maximaal dertien weken betaald verlof.

February 19, 2015

Onderzoek alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om een analyse te maken van de effecten van alternatieve vormgevingen van de kinderopvangtoeslag (KOT).

Image for Onderzoek alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag
February 14, 2015

Presentatie: Belastingherziening; tips & tricks, Winterlezing 2015

Publication (in Dutch only)

Dit is de presentatie die door Laura van Geest is gebruikt ten behoeve van de "Winterlezing 2015" op 14 februari 2015 in Haarlem.

April 24, 2014

Follow the leader? Public and private wages in the Netherlands

Publication

This study investigates wage leadership in the Netherlands. We empirically examine public and private wages using several wage definitions for the period 1980-2012.

Image for Follow the leader? Public and private wages in the Netherlands
August 19, 2013

Decentralisaties in het sociale domein

Publication (in Dutch only)

Een globale inventarisatie van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties van het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

Image for Decentralisaties in het sociale domein
May 31, 2013

Fiscal Equalization and Capitalization: Evidence from a Policy Reform

Publication

Fiscal equalization through the allocation of central government grants may have adverse distributional implications if these grants capitalize into house values.

Image for Fiscal Equalization and Capitalization: Evidence from a Policy Reform
May 29, 2013

Meer over de top

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

May 29, 2013

Over de top

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

April 15, 2013

Optimal fiscal policy

Publication

This paper derives and estimates rules for fiscal policy that prescribe the optimal response to changes in unemployment and debt.

Image for Optimal fiscal policy