Search results

There are 16 search results.
November 11, 2014

Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in kaart te brengen.

Image for Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'
April 16, 2014

Werken in goede gezondheid

Publication (in Dutch only)

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.

November 27, 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid
May 3, 2013

Non-financial determinants of retirement

Publication

This paper first confronts the observed aggregate retirement pattern in the Netherlands with predictions of traditional economic models of retirement.

Image for Non-financial determinants of retirement
December 20, 2012

Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren
December 19, 2012

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.