Search results

There are 18 search results.
September 25, 2015

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Publication (in Dutch only)

Met een aantal stappen kan de uiteenlopende fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen vereenvoudigd en meer gelijk getrokken worden.

August 28, 2015

Network Analysis of Tax Treaty Shopping using dividend-based weights

Publication

Multi-national corporations can reduce their tax burden on repatriating foreign profits by using third countries, other than the home and host country of the investment, which have more favourable tax treaties.

Image for Network Analysis of Tax Treaty Shopping using dividend-based weights
April 9, 2015

Beschrijvende statistiek DGA’s

Publication (in Dutch only)

Het algemene beeld is dat DGA’s en hun bedrijven gevoelig zijn voor fiscale prikkels. Wij vinden fiscaal gemotiveerde pieken in de verdeling van het gebruikelijk loon en de box 1-grondslag.

Image for Beschrijvende statistiek DGA’s
December 17, 2014

Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking

Publication

The recent actions of the US Treasury to reign in corporate tax inversions leave their rationale largely intact: the potential tax benefits of inversions remain unchanged and huge.

Image for Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking
October 30, 2014

Ranking the Stars: Network Analysis of Bilateral Tax Treaties

Publication

With a novel approach this paper sheds light on the international tax planning possibilities of multinationals.

Image for Ranking the Stars: Network Analysis of Bilateral Tax Treaties
December 9, 2013

Welvaartsanalyse kinderopvang

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Welvaartsanalyse kinderopvang
August 30, 2013

Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

August 30, 2013

De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.