Search results

There are 176 search results for *.
July 23, 2003

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 25, 2003

Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam-België

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 3, 2003

Twee jaar ervaring met OEEI; de discussie over indirecte effecten

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 11, 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 1, 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 11, 2002

Actualisatie CPB document inzake participatie Joint Strike Fighter (JSF)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 12, 2002

De BLM; opzet en recente aanpassingen

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 3, 2002

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

November 23, 2001

Toetsing uitwerking KKBA Zuiderzeelijn

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

October 29, 2001

Participating in the development of the Joint Strike Fighter; a rough cost-benefit analysis

Publication

Buying-off-the-shelf preferable to participation in development.