Search results

There are 36 search results for *.
December 21, 2015

Review kengetallen Nieuw Limburgs Peil

Kengetallen voor het inschatten van projectbaten op terrein van zoetwater nader bekeken.

No title
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

No title
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

No title
November 9, 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 24, 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

This document is in Dutch, there is no English translation.

May 19, 2009

Assessment of projects ICRE 2007/2008

Assessment of projects submitted for funding by a budget called ‘FES’.

May 19, 2009

Assessment of projects ICRE 2007/2008

Assessment of projects submitted for funding by a budget called ‘FES’.

October 4, 2006

Assessment of projects submitted in connection with a FES windfall for 2006

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has been requested by the Government, the ICRE and the CWTI to assess a number of projects submitted in connection with a FES windfall for 2006 of 1 billion euro.