Search results

There are 71 search results for *.
April 26, 2015

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Deze eerste uitgave van Kansrijk Arbeidsmarktbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en ontslagbescherming.

No title
April 26, 2015

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om een raming te maken van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.

No title
April 26, 2015

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om een raming te maken van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.

No title
July 28, 2014

Do Wages Continue Increasing at Older Ages? Evidence on the Wage Cushion in the Netherlands

In this study, we investigate the anatomy of older workers’ wages.

No title
April 16, 2014

Werken in goede gezondheid

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.

April 16, 2014

Werken in goede gezondheid

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.

March 27, 2014

Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis

Het CPB is verzocht de budgettaire effecten van beleidsvarianten van de Commissie Dienstverlening aan huis te toetsen op plausibiliteit en te voorzien van een inschatting van de arbeidsmarkteffecten.

No title
March 27, 2014

Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis

Het CPB is verzocht de budgettaire effecten van beleidsvarianten van de Commissie Dienstverlening aan huis te toetsen op plausibiliteit en te voorzien van een inschatting van de arbeidsmarkteffecten.

No title
November 27, 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
November 27, 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

This document is in Dutch, there is no English version.

No title