Search results

There are 34 search results for *.
May 3, 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)
April 26, 2011

Productiefunctie en factorvraagrelaties in SAFFIER II

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 15, 2011

Presentatie 'Tijd om open kaart te spelen'

Publication

This presentation is in Dutch, there is no English version.

April 14, 2011

Presentation 'Health spending and public finance; what will bring the future?'

Publication

Presentation used by Paul Besseling during the VGE Masterclass 2011, 14 April 2011, Rotterdam.

March 30, 2011

Presentatie "Macro-economische vooruitzichten en pensioenfondsen"

Publication

This presentation is in Dutch, there is no English version.

March 22, 2011

Presentatie "Centraal Economisch Plan 2011"

Publication

This presentation is in Dutch, there is no English version.

March 22, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 22, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 10, 2011

Presentation "The Netherlands of 2040"

Publication

Presentation used by Albert van der Horst at a conference for the "Interdepartementaal Strategennetwerk".

February 25, 2011

Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland