Search results

There are 101 search results.
May 12, 2020

Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag

Publication (in Dutch only)

Scholieren gaan net zo vaak studeren als voor invoering van het leenstelsel.

May 12, 2020

Eerste effecten invoering Wet studievoorschot

Publication (in Dutch only)

Het Centraal Planbureau en de Dienst Uitvoering Onderwijs hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de eerste effecten van de invoering van de Wet studievoorschot. Dit achtergronddocument geeft een uitgebreide beschrijving van het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan de bijbehorende Policy Brief.

April 28, 2020

The urban rural-education gap: do cities indeed make us smarter?

Publication

Despite the existence of a large urban-rural education gap in many countries, little attention has been paid whether cities enjoy a comparative advantage in the production of human capital. Using Dutch administrative data, this paper finds that conditional on family characteristics and cognitive ability, children who grow up in urban regions consistently attain higher levels of human capital compared to children in rural regions. The elasticity of university attendance with respect to population density is 0.07, which is robust across a wide variety of specifications. Hence, the paper highlights an alternative channel to explain the rise of the city.

April 2, 2020

Terugbetalen studieleningen

Publication (in Dutch only)

Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met aflossen hebben na zeven jaar 36% van hun studieschuld terugbetaald.

March 17, 2020

Forecast 17 March 2020 (CEP 2020 complete)

Forecast

March 26, CPB publishes new corona-scenarios (in Dutch).

Image for Forecast 17 March 2020 (CEP 2020 complete)
March 3, 2020

Forecast 3 March 2020 (CEP 2020, summary)

Forecast

Steady underlying growth.

Image for Forecast 3 March 2020 (CEP 2020, summary)
December 16, 2019

Het effect van bijzondere nadere vooropleidingseisen op de pabo

Publication (in Dutch only)

De invoering van bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo in 2015 heeft geleid tot een daling van het aantal studenten op de pabo met een mbo- of havo-vooropleiding.

September 5, 2019

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Publication (in Dutch only)

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, brengen meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting.

May 28, 2019

Experimenting with dropout prevention policies

Publication

School dropout rates did not decrease significantly in three randomized controlled trials (RCTs) in Dutch vocational training colleges.

April 16, 2019

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Publication (in Dutch only)

Deze studie brengt in kaart hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’. De IBO-werkgroep heeft economische niet-zelfstandigheid als indicator genomen voor het abstracte begrip ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.