Search results

There are 25 search results.
July 4, 2019

Insights into the NCSC security advisories

In the Netherlands the National Cyber Security Centre (NCSC) is the central organization for cyber security. The Dutch Ministry of Justice and Security (JenV) requested CPB to conduct data-driven research into the...

No title
July 2, 2019

Certificering budgettaire raming Wet Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Deze notitie certificeert de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’. Het betreft een wetsvoorstel ter implementatie van de tweede...

No title
June 7, 2019

Estimating the Impact of the Financial Cycle on Fiscal Policy

We investigate the impact of the financial cycle on the effectiveness of fiscal policy.

No title
May 14, 2019

Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting

Deze notitie certificeert de raming van de opbrengst van een nationale vliegbelasting op vertrekkende passagiers- en vrachtvluchten voor exploitanten van luchthavens. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten...

No title
April 25, 2019

Langer thuis als huis toegankelijk is gemaakt

Ouderen die in toegankelijke huizen wonen, hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen. Dit effect loopt op met de leeftijd. Hoewel beleidsmakers het woonbeleid al geruime tijd inzetten als middel...

No title