Search results

There are 31 search results.
June 12, 2015

Internationale vergelijking van pensioenstelsels: Denemarken, Zweden, Chili en Australië

Publication (in Dutch only)

Als onderdeel van de Nationale Pensioendialoog heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Centraal Planbureau (CPB) verzocht de ervaringen in de pensioenstelsels van een aantal referentielanden te inventariseren.

Image for Internationale vergelijking van pensioenstelsels: Denemarken, Zweden, Chili en Australië
February 20, 2015

Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse

Publication (in Dutch only)

De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel heeft gevraagd na te gaan welke alternatieven en overgangspaden mogelijk zijn.

Image for Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse
December 12, 2014

Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting

Publication (in Dutch only)

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft een aantal vervolgvragen bij de eerdere CPB Notitie over de generatie- en premie-effecten van aanpassing van de pensioenregels in 2015.

Image for Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting
December 5, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Publication (in Dutch only)

Kamerleden voor het CDA in de Eerste en de Tweede Kamer hebben het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van de regels voor pensioenfondsen per 1 januari 2015 en enkele alternatieven.

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015
October 10, 2014

Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'

Publication (in Dutch only)

Dit is een technisch achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2014-06/ Netspar Brief ‘Pensioen in Discussie’ over de toekomst van het stelsel van aanvullende pensioenen.

Image for Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'
October 10, 2014

Pensioen in Discussie

Publication (in Dutch only)

Het CPB en Netspar willen met deze gezamenlijke publicatie een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie.

June 25, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen.

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK
January 15, 2014

Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?

Publication (in Dutch only)

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie
October 28, 2013

Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'