Search results

There are 30 search results.
June 19, 2018

Forecast June 2018

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal van dit jaar is naar verwachting van tijdelijke aard.

No title
May 15, 2018

Presentatie 'Verdeling van de koek'

Deze presentatie is gebruikt door Albert van der Horst op 15 mei 2018 tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst over de AIQ in de Tweede Kamer in Den Haag.

March 22, 2018

Forecast March 2018 (CEP 2018)

The Dutch economy is gathering steam. The economic boom is the result of a favourable international economy, low interest rates, expansive budgetary policy and a persistently strong housing market. These last two factors distinguish the Netherlands from other countries.

No title
March 22, 2018

Verkenning inkomenseffecten van energie- en klimaatbeleid

Dit achtergronddocument biedt informatie over een relevant deelaspect voor de onderhandelingen over een nationaal klimaatakkoord: de mogelijke inkomenseffecten.

March 22, 2018

Forecasting long-term interest rates

The long-term interest rate in the Euro area is an important exogenous input in CPB macro-econometric models to project the world economy and the Dutch economy, so it is important to have a reliable projection for it. However, there were concerns about the CPB practice of forecasting the long-term interest rate, especially over the inconsistency of long-term interest rate projections in the short and medium term. Therefore, this document compares the old CPB practice with several alternative forecasting methods for long-term interest rates, and evaluates these methods.

March 6, 2018

De rollende raming

Vanaf het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 publiceert het Centraal Planbureau (CPB), op verzoek, jaarlijks een rollende raming van de belangrijkste budgettaire en economische grootheden als input voor de meerjarige begrotingsramingen van het kabinet.

March 6, 2018

Forecast 6 March 2018 (cCEP 2018), figures

The Dutch economy is gathering steam. With growth figures of 3.2% (this year) and 2.7% (in 2019), the Dutch economy will outperform the eurozone by on average 0.6 percentage point, per year....

March 6, 2018

Forecast Central Economic Plan 2018

The Dutch economy is gathering steam. The economic boom is the result of a favourable international economy, low interest rates, expansive budgetary policy and a persistently strong housing market. These last two factors distinguish the Netherlands from other countries. Positive domestic dynamics between increasing employment, higher disposable income levels, higher consumption and more investments will lead to a 3.2% economic growth in 2018 and 2.7% in 2019. Over the 2017–2019 period, the Dutch economy is projected to outperform that of the eurozone by 0.6 percentage points, in each of those years. 

March 6, 2018

Preliminary Forecast March 2018 (cCEP 2018)

The Dutch economy is gathering steam. The economic boom is the result of a favourable international economy, low interest rates, expansive budgetary policy and a persistently strong housing market....

No title
January 17, 2018

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2017 en 2018. Deze CPB Notitie bespreekt de gehanteerde ramingsmethodiek en de geraamde aantallen.