Search results

There are 32 search results.
March 2, 2016

Opties voor begrotingsbeleid

Publication (in Dutch only)

De overheidsbegroting heeft een positieve invloed op de welvaart als een goede allocatie van beschikbare middelen tot stand komt, conjunctuurgolven worden gedempt en daarbij de houdbaarheid van de begroting op lange termijn wordt geborgd.

September 15, 2015

Macro Economic Outlook (MEV) 2016

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2015 and 2016.

April 7, 2015

Tekortreductie in internationaal perspectief

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument geeft inzicht in de ontwikkeling van de primaire overheidsuitgaven en de belasting- en premieontvangsten als percentage van het bbp voor verschillende Europese landen tijdens de crisis.

Image for Tekortreductie in internationaal perspectief
September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

Image for Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL
March 19, 2014

De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument geven we weer in hoeverre de collectieve lasten (belastingen en sociale premies) in de jaren 1998-2013 door beleidsmaatregelen zijn gewijzigd.

Image for De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013
March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Publication (in Dutch only)

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

Image for Vermogensschokken en consumptie in Nederland
April 24, 2013

A fiscal Taylor rule

Publication

In most OECD countries, the financial crisis leads to a drop in GDP and has brought government finances into a state of disarray. As high public debt will slow down GDP growth, order in government finances must be restored, sooner or later.

March 13, 2013

Tekortreducerende maatregelen 2011-2017

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

November 29, 2012

Actualisatie Nederlandse economie tot en met 2017 (verwerking Regeerakkoord)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Actualisatie Nederlandse economie tot en met 2017 (verwerking Regeerakkoord)
November 21, 2012

CPB-inbreng rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for CPB-inbreng rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën