Search results

There are 44 search results.
June 29, 2020

Opties voor vraagstimulering

Stimulering van de vraag op korte termijn kan de duur en diepte van de recessie als gevolg van corona beperken.

No title
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet.

No title
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact...

No title
June 25, 2020

CPB World Trade Monitor April 2020

The CPB World Trade Monitor shows a historical decline in the world trade volume in April of 12.1% compared with March.

No title
June 16, 2020

June forecast 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. Great uncertainty.

primary image uk 740x420
June 16, 2020

Forecast June 2020, figures

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the...

No title
June 12, 2020

Arbeidsmarkt: Historische daling werkzame personen, maar internationaal gezien beperkt

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

No title
June 2, 2020

Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar

Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar.

No title
June 2, 2020

Een nieuwe plaag voor de EMU

Bij de vormgeving van een Europese aanpak van de coronacrisis zijn solidariteit en welbegrepen eigenbelang belangrijke overwegingen.

No title
May 28, 2020

Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus: Aandachtspunten voor een herstelbeleid

Planbureaus: vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis kijken.

No title