Search results

There are 40 search results.
March 21, 2019

Het ramen van beleidseffecten op de inkomensverdeling via de Gini-coëfficiënt

Publication (in Dutch only)

De berekeningswijze en duiding van de Gini-coëfficiënt roept nog vragen op. Dit achtergronddocument gaat daarom nader in op de raming en de duiding van beleidseffecten op de Gini-coëfficiënt. In hoofdstuk 2 staat de (technische) berekening van de Gini-coëfficiënt centraal en analyseren we de Gini-coëfficiënt in Nederland in vergelijking met die in andere landen en door de jaren heen. Hoofdstuk 3 gaat in op hoe het CPB berekeningen maakt van de Gini-coëfficiënt en hoe de resultaten geduid kunnen worden. Hoofdstuk 4 bevat ten slotte enkele algemene beleidsopties in het nieuwe tweeschijvenstelsel, de effecten hiervan op de Gini-coëfficiënt in Nederland en de uitruil tussen inkomensongelijkheid en werkgelegenheid.

March 14, 2019

Fan Charts March 2019 (CEP)

Page

Estimates are by definition uncertain and CPB estimates have regularly underestimated or overestimated the economy. In CEP and MEV it is regularly emphasized that the outcomes are uncertain and this is also the message of the scenarios that are presented. The fan charts provide a quantitative interpretation of the estimation uncertainty.

March 13, 2019

Evaluation draft Climate Agreement and Cabinet variants

Publication

Diverse doorrekeningen van maatregelen rond het klimaat.

March 13, 2019

Methodologische verantwoording doorrekening inkomenseffecten ontwerp-Klimaatakkoord

Publication (in Dutch only)

Uit een eerdere verkenning van het CPB blijkt dat lastenverzwaringen via energie- en klimaatbeleid denivellerend werken . Dit komt bijvoorbeeld doordat lagere inkomens meer energie verbruiken dan hogere inkomens, wanneer dit wordt afgezet tegen het inkomen. In de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord is daarom een meer toegespitste analyse uitgevoerd waarin rekening wordt gehouden met verschillen in energieverbruik en mobiliteit tussen groepen. Omdat deze verschillen geen standaard onderdeel zijn van het koopkrachtinstrumentarium van het CPB, hebben we hiervoor gebruikgemaakt van aanvullende externe databronnen om deze verschillen bij te schatten.

March 5, 2019

Preliminary Forecast March 2019 (cCEP 2019)

Forecast

The high growth rate of the Dutch economy is over.

Image for Preliminary Forecast March 2019 (cCEP 2019)
March 5, 2019

Forecast 5 March 2019 (cCEP 2019), figures

Figure

The high growth rate of the Dutch economy is over. For both this year and the next, GDP growth is projected at 1.5%, following years of growth percentages of over 2%. International trade is increasing at a slower rate, which is reflected by Dutch exports that are projected to grow substantially less rapidly in 2019 and 2020, compared to previous years. International uncertainties, such as US trade policy, Brexit and the state of the Chinese economy, have a negative impact on the economy. The budget also is projected to contribute by less than initially planned. Despite the lower growth levels, unemployment will stay low, purchasing power will increase and government finance remains under control.

March 5, 2019

Fan Charts March 2019 (cCEP)

Page

The figures present fan charts around the CEP 2019 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

March 5, 2019

The economy is cooling

Pressrelease

The high growth rate of the Dutch economy is over. For both this year and the next, GDP growth is projected at 1.5%, following years of growth percentages of over 2%. International trade is increasing at a slower rate, which is reflected by Dutch exports that are projected to grow substantially less rapidly in 2019 and 2020, compared to previous years. International uncertainties, such as US trade policy, Brexit and the state of the Chinese economy, have a negative impact on the economy. The budget also is projected to contribute by less than initially planned. Despite the lower growth levels, unemployment will stay low, purchasing power will increase and government finance remains under control. These are the conclusions published today by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, as included in its projections in the Central Economic Plan 2019 (CEP).

March 4, 2019

Publicatie Centraal Economisch Plan (CEP) 2019

Event (in Dutch only)

In het Centraal Economisch Plan 2019 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2019 en een prognose voor 2020. De volledige tekst van deze publicatie (pdf) en de digitale versie van alle bijlagen zijn vanaf donderdag 21 maart 2019 om 7:00 uur te downloaden.

January 15, 2019

Publicatie Policy Brief en kerngegevenstabel concept Centraal Economisch Plan 2019 (cCEP)

Event (in Dutch only)

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2019, waarin het CPB een prognose presenteert voor de jaren 2019 en 2020, publiceert het bureau op dinsdag 5 maart 2019 om 07.00 uur een Policy Brief en de kerngegevenstabel.