Search results

There are 65 search results.
August 25, 2020

Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt

Publication (in Dutch only)

Schade arbeidsmarkt vooral binnen de komende 5 jaar.

August 25, 2020

Langdurige schade economie door coronacrisis

Pressrelease (in Dutch only)

Door de coronacrisis wordt de Nederlandse economie op de korte termijn flink geraakt. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is. De productiviteitsgroei zal langdurig lager zijn onder meer door verminderde innovatie en investeringen. Ook zal de werkloosheid, na een sterke stijging, pas na ongeveer vijf jaar, weer zijn teruggekeerd naar een structureel niveau. Mensen die werkloos raken gaan, als ze opnieuw een baan vinden, vaak langdurig in inkomen achteruit. Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden en kennis verliezen. Dit staat in de publicaties ‘Blijvende economische schade van de coronacrisis’ en ‘Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.

August 19, 2020

Aanvulling op de coronapublicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt’: De invloed van al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht om dieper in te gaan op de invloed van het al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten van eerder onderzoek naar welke groepen werkenden het grootste risico lopen op baanverlies ten gevolge van de coronacrisis.

August 17, 2020

August projections 2020-2021

Forecast

Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate.

Image for August projections 2020-2021
August 17, 2020

Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate

Pressrelease

In the baseline projections, which assume no large-scale new physical contact restrictions are needed, the economy will shrink by 5% in 2020, followed by 3% growth in 2021. Unemployment will rise up to 7% in 2021. These are the conclusions of the concept Macro Economic Outlook (cMEV) 2021, recently published by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. These projections form the starting point for the Dutch Cabinet’s final decision-making process on the 2021 budget. They include the agreed policy up to the end of July. This means that the projections currently still assume the financial support policy to not be continued in October. The projected recovery is largely determined by the development of the pandemic. To do justice to this uncertainty, a scenario is also included in which large-scale physical contact restrictions will once again be implemented. Under such a scenario, the economy will shrink also in 2021, and unemployment will increase to 10%.

Image for Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate
August 14, 2020

Lessen voor de NOW

Publication (in Dutch only)

Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW.

August 14, 2020

Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW

Pressrelease (in Dutch only)

De NOW heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen. Ondersteuning in de vorm van omscholing en begeleiding van werk-naar-werk kan daar ook een bijdrage aan leveren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie ‘Lessen voor de NOW’ van het Centraal Planbureau (CPB).

July 24, 2020

CPB World Trade Monitor May 2020

Figure

A further decline in world trade in May, but also signs of recovery in the eurozone.

Image for CPB World Trade Monitor May 2020
July 24, 2020

A further decline in world trade in May, but also signs of recovery in the eurozone

Pressrelease

World trade fell 1.1% in May. This means that the total decline in 2020 up till May is 17%. This follows from the new release of the World Trade Monitor of the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). This means that world trade has decreased by around 17% in 2020. The coronavirus pandemic has played a major role in this. All over the world, both production and consumption have declined due to various measures taken to limit the spread of the virus. This has a great impact on international trade.

Image for A further decline in world trade in May, but also signs of recovery in the eurozone
July 16, 2020

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Publication (in Dutch only)

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase.