Search results

There are 84 search results for *.
March 11, 2016

Relatie behandelduur en GAF-scores in de GGZ

Het ministerie van VWS heeft verzocht om met de data uit het DBC-Informatie Systeem meer inzicht te geven in de variatie in behandelduur en de ontwikkeling in Global Assessment of Functioning (GAF) bij verschillende diagnoses.

No title
December 23, 2015

Do Extrinsically Motivated Mental Health Care Providers Have Better Treatment Outcomes?

This study compares different responses to financial incentives between self-employed providers in Dutch mental health care.

No title
December 23, 2015

Do Extrinsically Motivated Mental Health Care Providers Have Better Treatment Outcomes?

This study compares different responses to financial incentives between self-employed providers in Dutch mental health care.

No title
October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

June 18, 2015

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan op diverse manieren worden verbeterd.

June 18, 2015

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan op diverse manieren worden verbeterd.

June 18, 2015

Doelmatigheid in de curatieve zorg

Aanvullende informatie bij de Policy Brief “Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg”.

No title
June 18, 2015

Doelmatigheid in de curatieve zorg

Aanvullende informatie bij de Policy Brief “Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg”.

No title
March 31, 2015

Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg

Binnen 'Zorgkeuzes in Kaart' zijn verschillende vormen van eigen betalingen in de curatieve zorg onderzocht (zie hoofdstuk 7 in het hoofdrapport Zorgkeuzes in Kaart).

No title