Search results

There are 178 search results for *.
December 18, 2013

Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse
December 9, 2013

Welvaartsanalyse kinderopvang

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Welvaartsanalyse kinderopvang
December 6, 2013

General Guidance for Cost-Benefit Analysis

Publication

Government policy is about making choices. Policy measures often have many different effects and the numerous different advantages and disadvantages of these effects have to be weighed up before a decision can be made.

Image for General Guidance for Cost-Benefit Analysis
December 6, 2013

De probleemcheck: het verband tussen probleemanalyse en de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for De probleemcheck: het verband tussen probleemanalyse en de maatschappelijke kosten-batenanalyse
October 2, 2013

Presentatie 'Plannen voor de stad'

Publication

This presentation is in Dutch, there is no English version.

June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

Image for Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land, achtergrondinformatie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 6, 2013

Plannen voor de Stad

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

November 8, 2012

Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere