Search results

There are 42 search results.
June 1, 2015

Financiering decentralisaties: betalen zonder te bepalen?

Publication (in Dutch only)

Het Rijk geeft gemeenten een uitkering om de decentralisaties binnen het sociaal domein te financieren, maar verplicht hen niet het geld hieraan uit te geven.

April 9, 2015

Een ruimer lokaal belastinggebied

Publication (in Dutch only)

Een verruiming van het lokale belastinggebied biedt lokale overheden de mogelijkheid om beter in te spelen op de lokale wensen.