Search results

There are 58 search results.
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

Publication (in Dutch only)

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact op de verdeling niet afhangen van de gekozen definitie om te bepalen wie er de grootste kans heeft om geraakt te worden door de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

June 26, 2020

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet

Pressrelease (in Dutch only)

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ van het CPB.

June 25, 2020

CPB World Trade Monitor April 2020

Figure

The CPB World Trade Monitor shows a historical decline in the world trade volume in April of 12.1% compared with March.

Image for CPB World Trade Monitor April 2020
June 25, 2020

Unprecedented decline in world trade in April

Pressrelease

The CPB World Trade Monitor shows a historical decline in the world trade volume in April of 12.1% compared with March. Exports fell back significantly in several regions: -23% for both the eurozone and the US, -21% for Latin-America, -14% Japan, and -11% for other advanced economies. Imports declined most in Latin-America (-18%), the eurozone (-17%), the US (-11%), and other advanced economies (-15%). The growth in world trade during the months February to April compared with the preceding three months was -7.2%. None of the regions showed an increase, and the eurozone showed the most negative development (-13% exports, -11% imports).

Image for Unprecedented decline in world trade in April
June 16, 2020

June forecast 2020

Forecast

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. Great uncertainty.

Image for June forecast 2020
June 16, 2020

Forecast June 2020, figures

Figure

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the pandemic and the rate of recovery of the economy, the recently published June projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis contain various scenarios. Under the baseline scenario, which assumes a moderate recovery, GDP would decrease by 6% in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone.

Image for Forecast June 2020, figures
June 16, 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty

Pressrelease

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the pandemic and the rate of recovery of the economy, the recently published June projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis contain various scenarios. Under the baseline scenario, which assumes a moderate recovery, GDP would decrease by 6% in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. CPB’s Director Pieter Hasekamp: ‘Current uncertainty poses major dilemmas for the government. During the recovery phase, a controlled phase-out of government support measures would be desirable, but the extent to which the government can withdraw depends on the pace of economic recovery. Recovery could be accelerated by an internationally coordinated approach to the crisis, and by moving up investments where possible, such as in housing construction and energy transition.’

Image for Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty
June 12, 2020

Arbeidsmarkt: Historische daling werkzame personen, maar internationaal gezien beperkt

Publication (in Dutch only)

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

June 12, 2020

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

Pressrelease (in Dutch only)

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet op werktijdverkorting in combinatie met relatief strikte ontslagbescherming, zoals Nederland. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis.

June 2, 2020

Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar

Publication (in Dutch only)

Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar.