Search results

There are 390 search results for *.
March 6, 2018

Forecast Central Economic Plan 2018

Publication

The Dutch economy is gathering steam. The economic boom is the result of a favourable international economy, low interest rates, expansive budgetary policy and a persistently strong housing market. These last two factors distinguish the Netherlands from other countries. Positive domestic dynamics between increasing employment, higher disposable income levels, higher consumption and more investments will lead to a 3.2% economic growth in 2018 and 2.7% in 2019. Over the 2017–2019 period, the Dutch economy is projected to outperform that of the eurozone by 0.6 percentage points, in each of those years. 

January 17, 2018

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2017 en 2018. Deze CPB Notitie bespreekt de gehanteerde ramingsmethodiek en de geraamde aantallen.

November 8, 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van pakket wijzigingsvoorstellen van GroenLinks, SP en PvdA op het Regeerakkoord

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van de fracties in de Tweede Kamer van GroenLinks, SP en PvdA de budgettaire en economische effecten van hun pakket wijzigingsvoorstellen op het Regeerakkoord bezien.

October 27, 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

Publication (in Dutch only)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

October 18, 2017

Toelichting middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo / jeugd

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie geeft een nadere toelichting op de totstandkoming en methodiek van de middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo/jeugd en de interpretatie van de uitkomsten.

October 10, 2017

Analysis economic and budgetary effects of the financial appendix to the Coalition Agreement

Publication

This analysis is based on the measures in the financial appendix to the Coalition Agreement, as submitted to CPB on 29 September. Chapter 10 lists the measures included in the analysis.

September 26, 2017

SMOOTHIES: A Toolbox for the Exact Nonlinear and Non-Gaussian Kalman Smoother

Publication

In this paper, I present a new toolbox that implements the exact nonlinear and non-Gaussian Kalman smoother for a wide class of discrete-time state space models, including models with implicit functions and equality constraints.

September 26, 2017

Exact Nonlinear and Non-Gaussian Kalman Smoother for State Space Models with Implicit Functions and Equality Constraints

Publication

In this paper, I present a novel implementation of the exact nonlinear and non-Gaussian Kalman smoother that can also deal with implicit functions in the measurement and/or state equations as well as equality constraints.

September 19, 2017

Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie betreft een certificering van de ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen in het pakket Belastingplan 2018.

September 19, 2017

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie geeft een toelichting op de raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018. Het CPB raamt het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen op 393.000 in 2017. Dit is een daling van 2.000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2016