Search results

There are 81 search results.
July 26, 2016

Dependence on External Finance and SME Survival

Publication

This CPB Background Document addresses whether, in the aftermath of the financial crisis, default probabilities of firms that depend more on external finance were affected more negatively than default probabilities of less dependent firms.

May 30, 2016

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2016

Publication (in Dutch only)

Rapportage voor de Tweede Kamer over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector.

May 27, 2016

Determinants of long-term interest rates

Publication

The nominal long-term interest rate decreased in the past decades due to the decrease in (expected) inflation and in potential growth and due to changes in the age structure of the population.

May 23, 2016

Kansrijk Woonbeleid

Publication (in Dutch only)

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

February 11, 2016

Negative Home Equity and Household Mobility: Evidence from Administrative Data

Publication

We investigate the impact of negative home equity on household mobility.

Image for Negative Home Equity and Household Mobility: Evidence from Administrative Data
January 19, 2016

Vermogensongelijkheid in Nederland, 2006-2013

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument analyseren we in detail de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid over de periode 2006-2013.

January 12, 2016

Credit Supply Shocks in the Netherlands

Publication

This study looks at the effects of credit supply shocks in the Netherlands and provides estimates of how important credit supply disturbances have been for explaining the recent disappointing economic growth.

Image for Credit Supply Shocks in the Netherlands
December 22, 2015

Home Ownership and Household Portfolio Choice

Publication

We study the effect of home equity and indebtedness on financial portfolio choices of Dutch households during the period 2006-2012.

Image for Home Ownership and Household Portfolio Choice
November 9, 2015

De discontovoet ontrafeld

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de Deltacommissaris heeft het CPB de recente ontwikkelingen op het terrein van de discontovoet in kaart gebracht, zowel in de theorie als in het beleid.

Image for De discontovoet ontrafeld
November 9, 2015

Een risicogewogen discontovoet voor de Nederlandse economie

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op basis van historische gegevens empirische schattingen gemaakt van een risicogewogen discontovoet voor respectievelijk de totale Nederlandse economie en voor de gemiddelde investering in Nederland.

Image for Een risicogewogen discontovoet voor de Nederlandse economie