Search results

There are 137 search results.
June 4, 2019

Risicorapportage Financiële markten 2019

Publication (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke Europese financiële instellingen, te verkleinen.

June 4, 2019

Meer toezicht nodig op omvangrijke Europese financiële instellingen, CCP’s

Pressrelease (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke financiële instellingen, te verkleinen. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de afwikkeling van de handel in effecten en derivaten. Zo kan het toezicht op Europees niveau worden geregeld en kan een herstel- en afwikkelingsraamwerk helpen om mogelijke faillissementen soepel te laten verlopen. Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in de vanmorgen verschenen Risicorapportage Financiële Markten.

May 27, 2019

A budgetary stabilisation function

Publication

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.

May 27, 2019

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Pressrelease (in Dutch only)

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen. Een fonds gebaseerd op leningen, waar de politieke discussie zich nu op toespitst, voegt weinig toe ten opzichte van leningen op de markt. Een fonds met grotere uitkeringen bij zeldzame, extreme gebeurtenissen heeft toegevoegde waarde, maar veronderstelt meer solidariteit dan waarvoor nu draagvlak lijkt te bestaan. Dit staat in de publicatie ‘Een budgettaire stabilisatiefunctie’ van het Centraal Planbureau, die zojuist is verschenen.

May 24, 2019

CPB World Trade Monitor March 2019

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade increased 0.5% in March, having decreased 1.1% in February (initial estimate -1.7%), and growth in 2019Q1 was -0.3% (-0.6% in 2018Q4).

May 22, 2019

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled for 24 May 2019, 15:00 hours.

April 25, 2019

CPB World Trade Monitor February 2019

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade decreased 1.7% in February, having increased 2.1% in January (initial estimate 2.3%).

March 25, 2019

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 25 April 2019, 15:00 hours.

March 25, 2019

CPB World Trade Monitor January 2019

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade increased 2.3% in January, having decreased 2.1% in December (initial estimate -1.7%). Due to the US shutdown, no data on US import/export values in January are available. The 0.0% import/export volume growth for the US is a technical assumption.

March 4, 2019

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 25 March 2019, 15:00 hours.