Search results

There are 240 search results.
December 18, 2019

Forecast December 2019

Forecast

Economic growth is slowing down in the Netherlands due to the decline in global growth and, to a lesser extent, the issues around nitrogen and PFASs.

Image for Forecast December 2019
December 18, 2019

Forecast December 2019, figures

Figure

Economic growth is slowing down in the Netherlands due to the decline in global growth and, to a lesser extent, the issues around nitrogen and PFASs. Unemployment reached its lowest point in 2019, but will also remain exceptionally low in 2020. Labour market shortages are leading to an increase in contract wages. Inflation will slow down next year, as the impact of last year's increase in indirect taxes fades away. The budget surplus is projected to decline as a result of expansionary policies and weaker growth, but the reduction is attenuated by significant underinvestment.

December 18, 2019

Gevolgen voor de koopkrachtramingen van de overstap op een nieuw bronbestand

Publication (in Dutch only)

Voorafgaand aan de Decemberraming 2019 is de databron van het microsimulatiemodel MIMOSI geactualiseerd. Dit CPB achtergronddocument beschrijft de overstap op het nieuwe bronbestand en de gevolgen voor de koopkrachtraming.

December 18, 2019

Fan Charts December 2019

Page

The figures present fan charts around the December 2019 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

December 9, 2019

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens 2019 en 2020

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2019 en 2020. Deze CPB Notitie bespreekt de geraamde aantallen en de ramingsmethodiek die is gebruikt.

November 18, 2019

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Forecast (in Dutch only)

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

November 18, 2019

Middellangetermijnverkenning zorg 2022-2025

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie bevat de middellangetermijnraming van de zorguitgaven (mlt zorg) in de periode 2022-2025 en een toelichting op de hiervoor gebruikte methode. Deze raming is input voor de middellangetermijnraming 2022-2025 van de Nederlandse economie, die op zijn beurt mede dient als bouwsteen voor de komende houdbaarheidsstudie van het CPB in december. Verder is deze raming input voor de zorgraming in de komende kabinetsperiode.

November 18, 2019

MLT-raming november 2019, cijfers

Figure (in Dutch only)

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt er toe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt. De stijging van de arbeidsproductiviteit is hoger dan in de voorgaande periode maar blijft onder het langjarig gemiddelde.

November 18, 2019

De rol van NiGEM in het ramingsproces

Publication (in Dutch only)

Dit achtergronddocument gaat in op de raming van het buitenlandbeeld voor de korte- en middellangetermijn van de Nederlandse economie door het CPB. Economische ontwikkelingen in het buitenland hebben een substantiële invloed op de open Nederlandse economie. De wereldhandel, de economische groei en de inflatie in de eurozone worden met behulp van het internationale macromodel NiGEM geraamd.

November 18, 2019

Toelichting bij Kerngegevenstabel

Article (in Dutch only)

Deze toelichting is bedoeld om de cijfers en begrippen te verduidelijken. De toelichting is ook als PDF-bestand te downloaden.