Search results

There are 68 search results.
March 17, 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.

No title
March 11, 2016

Relatie behandelduur en GAF-scores in de GGZ

Het ministerie van VWS heeft verzocht om met de data uit het DBC-Informatie Systeem meer inzicht te geven in de variatie in behandelduur en de ontwikkeling in Global Assessment of Functioning (GAF) bij verschillende diagnoses.

No title
January 20, 2016

The ability to pay for long-term care in the Netherlands: a life-cycle perspective

This paper uses synthetic life-cycle paths at the individual level to analyze the distribution of long-term care expenditures in the Netherlands.

No title
December 23, 2015

Do Extrinsically Motivated Mental Health Care Providers Have Better Treatment Outcomes?

This study compares different responses to financial incentives between self-employed providers in Dutch mental health care.

No title
November 2, 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

De structurele lastenverzwaring van het gedeeltelijk collectiviseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt geraamd op 0,6 mld euro.

No title
October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

September 29, 2015

Advies Technische Werkgroep methodiek MLT-Zorg

De Technische werkgroep 'Zorgkeuzes in Kaart' heeft het CPB geadviseerd over de methode voor het opstellen van een nieuw basispad ten behoeve van de komende middellangetermijnraming voor de collectieve zorguitgaven.

September 11, 2015

SP-alternatief voor de financiering van de zorg

De SP vraagt het CPB om de economische effecten van een alternatief voor de financiering van het zorgstelsel te bepalen.

No title
September 3, 2015

Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar.

June 18, 2015

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan op diverse manieren worden verbeterd.