Search results

There are 65 search results.
March 31, 2015

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

No title
March 31, 2015

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

No title
November 3, 2014

Verkiezingen: beantwoording vragen opkomstpercentage en herindelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties evalueert de verkiezingen en stuurt de bevindingen aan de Tweede Kamer.

No title
June 18, 2014

AWBZ-premie over vier schijven

De SP vraagt het CPB de economische effecten van alternatieven voor het zorgstelsel te bepalen.

No title
November 26, 2013

Vernieuwing doorrekening verkiezingsprogramma's; Evaluatie 'Keuzes in Kaart 2013-2017'

This document is in Dutch, there is no English version.

No title