Search results

There are 97 search results.
September 3, 2015

Prikkels mbo aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Publication (in Dutch only)

De ministeries van OCW, SZW en EZ onderzoeken de mogelijkheid om instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgen financieel te belonen op basis van de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden.

June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Publication (in Dutch only)

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

Image for Mbo taalexperiment
May 28, 2015

Publieke onderzoeksfinanciering: de voor- en nadelen van verschillende financieringsmethoden

Publication (in Dutch only)

De beste financieringsvorm voor onderzoek bestaat niet. De overheid kan middelen voor onderzoek op verschillende manieren verdelen.

April 29, 2015

The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis

Publication

This paper investigates the effects of education vouchers for teachers. We study effects on enrollment and completion of higher education programs, and on the retention of teachers in the education sector.

Image for The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis
April 29, 2015

Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument dient als achtergrondinformatie bij CPB Discussion Paper 305 ‘The effect of schooling vouchers on higher education participation and completion by teachers’.

Image for Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding
January 19, 2015

Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability

Publication

This research investigates to what extent subjective teacher assessment of children’s ability adds to the use of test scores in the explanation of children’s outcomes in the transition from elementary to secondary school.

Image for Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability
January 17, 2015

Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen

Publication (in Dutch only)

Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal één keer zitten op de basis- of middelbare school. Het percentage zittenblijvers piekt aan het begin van de basisschool en in het voorexamenjaar.

January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Publication (in Dutch only)

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

Image for Zittenblijven in perspectief
January 14, 2015

Knelpuntregio’s lerarenarbeidsmarkt: een eerste verkenning

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument rapporteren we de nulmeting die in het kader van de Aanpak knelpuntregio’s VO (voortgezet onderwijs) is uitgevoerd en beschrijven we de uitkomsten ervan.

Image for Knelpuntregio’s lerarenarbeidsmarkt: een eerste verkenning
December 3, 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

Publication (in Dutch only)

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.