Search results

There are 100 search results.
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

Publication

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

Image for Teacher quality and student achievement:  Evidence from a Dutch sample of twins
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

Publication

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

Image for Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?
May 27, 2014

Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van beleidsvarianten voor het verplicht aflossen van de studieschuld.

Image for Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel
May 27, 2014

Investeren in skills en competenties: Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid

Publication (in Dutch only)

Competenties en skills vormen sinds lang een elementaire grondstof voor de ontwikkeling van samenlevingen.

Image for Investeren in skills en competenties: Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid
May 19, 2014

Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs

Publication

In this paper we investigate the individual returns to a doctorate education in the Netherlands over the first twenty years of a career.

Image for Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

Publication (in Dutch only)

OCW heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep te laten kiezen.

Image for Verkenning ophoging masters PO en VO
April 4, 2014

Ontwerpen voor effectevaluatie

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

Image for Ontwerpen voor effectevaluatie
March 13, 2014

Public funding of science: An international comparison

Publication

This CPB background document investigates the different allocation mechanisms of public research funding in a sample of seven countries.

Image for Public funding of science: An international comparison
January 30, 2014

The impact of a comprehensive school reform policy for failing schools on educational achievement; Results of the first four years

Publication

This CPB Discussion Paper estimates the effects of a comprehensive school reform program on high-stakes test scores in Amsterdam.

Image for The impact of a comprehensive school reform policy for failing schools on educational achievement; Results of the first four years
October 23, 2013

Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid