Search results

There are 236 search results.
May 15, 2019

Brief planbureaus over Brede welvaart

Publication (in Dutch only)

Reactie planbureaus op monitor Brede Welvaart van CBS.

May 14, 2019

Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting

Publication (in Dutch only)

Deze notitie certificeert de raming van de opbrengst van een nationale vliegbelasting op vertrekkende passagiers- en vrachtvluchten voor exploitanten van luchthavens. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming leunt in belangrijke mate op de data en aannamen in het AEOLUS-model en kent een gemiddelde onzekerheid.

March 21, 2019

The high growth rate of the Dutch economy is over.

Pressrelease

For both this year and the next, GDP growth is projected at 1.5%, following years of growth percentages of over 2%. International trade is increasing at a slower rate, which is reflected by Dutch exports that are projected to grow substantially less rapidly in 2019 and 2020, compared to previous years. International uncertainties, such as US trade policy, Brexit and the state of the Chinese economy, have a negative impact on the economy. The budget also is projected to contribute by less than initially planned. Despite the lower growth levels, unemployment will stay low, purchasing power will increase and government finance remains under control.

March 21, 2019

Forecast March 2019 (CEP 2019)

Forecast

The high growth rate of the Dutch economy is over.

Image for Forecast March 2019 (CEP 2019)
March 21, 2019

Forecast 21 March 2019 (CEP 2019), figures

Figure

The high growth rate of the Dutch economy is over. For both this year and the next, GDP growth is projected at 1.5%, following years of growth percentages of over 2%. International trade is increasing at a slower rate, which is reflected by Dutch exports that are projected to grow substantially less rapidly in 2019 and 2020, compared to previous years. International uncertainties, such as US trade policy, Brexit and the state of the Chinese economy, have a negative impact on the economy. The budget also is projected to contribute by less than initially planned. Despite the lower growth levels, unemployment will stay low, purchasing power will increase and government finance remains under control.

March 21, 2019

Het ramen van beleidseffecten op de inkomensverdeling via de Gini-coëfficiënt

Publication (in Dutch only)

De berekeningswijze en duiding van de Gini-coëfficiënt roept nog vragen op. Dit achtergronddocument gaat daarom nader in op de raming en de duiding van beleidseffecten op de Gini-coëfficiënt. In hoofdstuk 2 staat de (technische) berekening van de Gini-coëfficiënt centraal en analyseren we de Gini-coëfficiënt in Nederland in vergelijking met die in andere landen en door de jaren heen. Hoofdstuk 3 gaat in op hoe het CPB berekeningen maakt van de Gini-coëfficiënt en hoe de resultaten geduid kunnen worden. Hoofdstuk 4 bevat ten slotte enkele algemene beleidsopties in het nieuwe tweeschijvenstelsel, de effecten hiervan op de Gini-coëfficiënt in Nederland en de uitruil tussen inkomensongelijkheid en werkgelegenheid.

March 14, 2019

Fan Charts March 2019 (CEP)

Page

Estimates are by definition uncertain and CPB estimates have regularly underestimated or overestimated the economy. In CEP and MEV it is regularly emphasized that the outcomes are uncertain and this is also the message of the scenarios that are presented. The fan charts provide a quantitative interpretation of the estimation uncertainty.

March 13, 2019

Evaluation draft Climate Agreement and Cabinet variants

Publication

Diverse doorrekeningen van maatregelen rond het klimaat.

March 13, 2019

Methodologische verantwoording doorrekening inkomenseffecten ontwerp-Klimaatakkoord

Publication (in Dutch only)

Uit een eerdere verkenning van het CPB blijkt dat lastenverzwaringen via energie- en klimaatbeleid denivellerend werken . Dit komt bijvoorbeeld doordat lagere inkomens meer energie verbruiken dan hogere inkomens, wanneer dit wordt afgezet tegen het inkomen. In de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord is daarom een meer toegespitste analyse uitgevoerd waarin rekening wordt gehouden met verschillen in energieverbruik en mobiliteit tussen groepen. Omdat deze verschillen geen standaard onderdeel zijn van het koopkrachtinstrumentarium van het CPB, hebben we hiervoor gebruikgemaakt van aanvullende externe databronnen om deze verschillen bij te schatten.

March 5, 2019

Preliminary Forecast March 2019 (cCEP 2019)

Forecast

The high growth rate of the Dutch economy is over.

Image for Preliminary Forecast March 2019 (cCEP 2019)