Search results

There are 248 search results.
December 24, 2014

Succes als startende zelfstandige

Publication (in Dutch only)

Gezien de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt kan zelfstandig ondernemerschap een alternatief zijn om actief te blijven op de arbeidsmarkt.

Image for Succes als startende zelfstandige
December 20, 2014

Second Opinion Beleidsdoorlichting Artikel 14 Energie

Publication (in Dutch only)

De beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 voldoet vrijwel volledig aan de gestelde eisen zoals die zijn verwoord in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE).

Image for Second Opinion Beleidsdoorlichting Artikel 14 Energie
December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

Publication (in Dutch only)

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

December 19, 2014

Alleen tijdelijk verschil lonen overheid en markt

Pressrelease (in Dutch only)

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

December 19, 2014

CPB World Trade Monitor (including October 2014)

Figure

The volume of world trade increased 0.1% in October 2014, following a 2.0% rise in September (initial estimate: 1.9%).

December 18, 2014

Werkplan 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd

Pressrelease (in Dutch only)

In het CPB werkplan 2015 wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

December 18, 2014

Symposium over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Article (in Dutch only)

Naar aanleiding van het verschijnen van het ESB Dossier ‘MKBA: maatwerk in gebruik’ organiseerden ESB, PBL en het CPB een symposium in Studio Dudok in Den Haag over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

December 18, 2014

Werkplan 2015 Centraal Planbureau

Article

This page is in Dutch, there is no English translation.

December 17, 2014

Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking

Publication

The recent actions of the US Treasury to reign in corporate tax inversions leave their rationale largely intact: the potential tax benefits of inversions remain unchanged and huge.

Image for Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Publication (in Dutch only)

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.