Search results

There are 266 search results.
December 27, 2016

Accounting for the Business Cycle Reduces the Estimated Losses from Systemic Banking Crises

Publication

We re-estimate the e ffects of systemic banking crises in industrialised countries reported by Cerra and Saxena with a model that includes transitory business cycle shocks.

December 22, 2016

CPB World Trade Monitor: October 2016

Figure

The volume of world trade fell 1.1% in October, having decreased 0.5% in September (initial estimate: -0.4%).

December 22, 2016

Literatuurstudie ‘Effectiviteit van place-based beleid’

Publication (in Dutch only)

Op het verzoek van de werkgroep 'Agenda Stad’ heeft het CPB een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de Rijksoverheid om met gebiedsgericht beleid, zogeheten place-based beleid, de lokale en nationale economie te bevorderen.

December 16, 2016

De toekomst van de Nederlandse financiële sector: FinTech en regulering

Publication (in Dutch only)

De opkomst van FinTech kan het bedrijfsmodel van banken uithollen, maar biedt banken ook kansen om hun dienstverlening te verbeteren en kosten te drukken. Zolang banken een informatiemonopolie behouden, is het onzeker of FinTech het einde van banken inluidt.

December 16, 2016

Privacywetgeving bepaalt toekomst financiële sector

Pressrelease (in Dutch only)

De mate waarin financiële instellingen in de toekomst gegevens over klanten met elkaar mogen combineren, bepaalt de toekomst van de financiële sector. De vraag is in welke mate dit vanuit privacy-oogpunt toegestaan zal worden. Ook de mate van coördinatie binnen Europa zal zijn stempel drukken op hoe de financiële sector eruit gaat zien.

December 16, 2016

Trends en scenario’s voor de Nederlandse financiële sector

Publication (in Dutch only)

De financiële sector verandert ingrijpend. Zo zijn na de eurocrisis financiële regelgeving en toezicht aangescherpt, en stappen gezet richting meer centraal toezicht.

December 14, 2016

The Effects of Additional Study Choice Activities: Evidence from a Randomized Controlled Trial

Publication

This paper analyses the eff ect of additional study choice activities on the probability that subscribers withdraw from the study field of their preference before the study actually commences, as well as on the study performance of students who actually start with the study.

December 13, 2016

CPBs short-term forecasts December 2016

Figure

Economic growth will continue. For both this year and 2017, GDP is projected to grow by 2.1%. Next year, unemployment will decrease to 5.3% and the government budget will be balanced. Purchasing power will increase by 0.7%.

December 13, 2016

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

Forecast (in Dutch only)

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.

December 13, 2016

Balanced budget under continuing economic recovery

Pressrelease

Economic growth will continue. For both this year and 2017, GDP is projected to grow by 2.1%. Next year, unemployment will decrease to 5.3% and the government budget will be balanced. Purchasing power will increase by 0.7%.