Search results

There are 211 search results.
December 22, 2017

CPB World Trade Monitor October 2017

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade decreased 1.2% in October, after remaining stagnant in September (initial estimate: 0.0%). The Korean national holidays in October contributed to a lower trade growth (almost 1%-point lower).

December 22, 2017

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 22 December 2017.

December 20, 2017

Publicatie Decemberraming CPB

Event (in Dutch only)

De eerstvolgende raming van het CPB zal op woensdag 20 december 2017 om 09.00 uur worden gepubliceerd.

December 20, 2017

Forecast December 2017, figures

Figure

Economic growth is projected to continue in 2018. GDP will increase by more than 3%, as it did in 2017.These are the highest growth percentages since 2007. Therefore, by next year, we can speak of an economic boom. All forms of spending will contribute to growth.

December 20, 2017

Forecast December 2017

Forecast

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Image for Forecast December 2017
December 20, 2017

December projections 2017: economic boom and expansive budget

Pressrelease

Economic growth is projected to continue in 2018. GDP will increase by more than 3%, as it did in 2017. These are the highest growth percentages since 2007. Therefore, by next year, we can speak of an economic boom. All forms of spending will contribute to growth.

December 20, 2017

Fan Charts December 2017

Page

The figures present fan charts around the December 2017 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

December 19, 2017

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Policy Brief onderzoekt de belastingdruk van degenen die voor de inkomstenbelasting (ib) als ondernemers kwalificeren (ib-ondernemers) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en concludeert dat ondernemers zelden van rechtsvorm veranderen.

December 19, 2017

Ondernemers switchen nauwelijks van rechtsvorm; Belastingdruk dga’s sterk afhankelijk van winstinhouding

Pressrelease (in Dutch only)

Ondernemers veranderen zelden van rechtsvorm. Alleen ondernemers met hogere winstinkomens stappen soms over naar een vennootschap. Zo voorkomen zij dat de belastingdruk omhoog gaat. Toch lijken verschillen in belastingdruk niet doorslaggevend voor de keuze van rechtsvorm. Daarnaast is de belastingdruk van dga’s sterk afhankelijk van de mate waarin winst wordt uitgekeerd aan hen zelf.

December 15, 2017

Anonimiteit op digitale platforms tegengaan

Pressrelease (in Dutch only)

Het CPB noemt zes maatregelen die de overheid kan nemen om de risico’s van het doorgeven van misleidende informatie door platforms te beperken