Search results

There are 2 search results.
March 12, 2020

Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes

Publication (in Dutch only)

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt.

June 1, 2018

Oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt?

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument bij de Risicorapportage financiële markten 2018 gaan we nader in op recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de factoren die huizenprijzen op de korte en lange termijn verklaren en naar de vraag of oververhitting en bubbels wel vooraf te meten en te bepalen zijn.