Search results

There are 1 search results.
December 3, 2018

Het belang van de leefomgeving: verschillen tussen MKBA’s en maatschappelijke discussies

Publication (in Dutch only)

Negatieve effecten van overheidsbeleid op de leefomgeving zijn in maatschappelijke discussies vaak van groot belang, maar in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) relatief klein.