Search results

There are 12 search results.
March 1, 2023

Ongezonde en laagproductieve bedrijven profiteerden het meest van coronasteun

Hoewel niet-levensvatbare bedrijven minder vaak steun hebben aangevraagd dan levensvatbare bedrijven, hebben ongezonde en laagproductieve bedrijven in 2020 wel het meest geprofiteerd van de coronasteunmaatregelen....

No title
March 1, 2023

Predicting Firm Exits with Machine Learning: Implications for Selection into COVID-19 Support and Productivity Growth

In this paper, we use machine learning techniques to predict whether a company would have left the market in a world without corona. These predictions show that unhealthy companies applied for support less often than healthy companies. But we also show that the COVID-19 support has prevented most exits among unhealthy companies. This indicates that the corona support measures have had a negative impact on productivity growth.

Corona
October 4, 2022

Forecasting World Trade Using Big Data and Machine Learning Techniques

We compare machine learning techniques to a large Bayesian VAR for nowcasting and forecasting world merchandise trade. We focus on how the predictive performance of the machine learning models changes when they have...

September 29, 2022

Temporal Patterns in Economics Research

We study the duration of topics in economics research by looking at how much time passes between publication of textually similar papers....

May 25, 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

March 17, 2022

Addressing Unemployment Rate Forecast Errors in Relation to the Business Cycle

In this paper we show that the prediction errors for unemployment vary over the business cycle. We initially use a macroeconomic data for the United States, because these data are available for a longer period than for...

September 2, 2021

Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders

CPB-advies aan gemeenten: start direct met inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders. Sommigen verhuizen weliswaar naar andere gemeenten, maar het is lastig te voorspellen wie vertrekt en wie blijft.

No title
September 2, 2021

Wacht niet met de inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben....

No title
September 2, 2021

Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders, achtergronddocument

Dit achtergronddocument beschrijft de gebruikte data en methoden bij de CPB-publicatie ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’. Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer een regierol bij de...

April 29, 2021

Beslissen op basis van data

Kunnen we meer met algoritmes dan jolige filmjes maken? Mark Kattenberg, werkzaam voor het data scienc team van het CPB, denkt van wel.

No title