Search results

There are 13 search results.
December 3, 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

Publication (in Dutch only)

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

December 2, 2014

The effect of family disruption on children's personality development: Evidence from British longitudinal data

Publication

This research documents the effects of different forms of family disruptions - measured by separation, divorce and death - on personality development of British children included in the 1970 British Cohort Study.

Image for The effect of family disruption on children's personality development: Evidence from British longitudinal data
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

Image for Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen
November 11, 2014

Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot

Publication (in Dutch only)

De heren Rog en Omtzigt van de Tweede Kamerfractie van het CDA hebben het CPB verzocht om een eerdere doorrekening over de effecten van het sociaal leenstelsel uit te breiden voor alternatieve schuldniveaus.

Image for Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

Publication

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

Image for Teacher quality and student achievement:  Evidence from a Dutch sample of twins
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

Publication

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

Image for Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?
May 27, 2014

Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van beleidsvarianten voor het verplicht aflossen van de studieschuld.

Image for Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel
May 27, 2014

Investeren in skills en competenties: Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid

Publication (in Dutch only)

Competenties en skills vormen sinds lang een elementaire grondstof voor de ontwikkeling van samenlevingen.

Image for Investeren in skills en competenties: Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid
May 19, 2014

Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs

Publication

In this paper we investigate the individual returns to a doctorate education in the Netherlands over the first twenty years of a career.

Image for Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

Publication (in Dutch only)

OCW heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep te laten kiezen.

Image for Verkenning ophoging masters PO en VO