Search results

There are 12 search results.
September 30, 2019

Advies CPB: stel nieuwe werkgroep Discontovoet in

Page (in Dutch only)

Stel een nieuwe werkgroep Discontovoet in om te adviseren over de discontovoet die bij de MKBA's gehanteerd worden. Dat is een aanbeveling van het CPB aan het Ministerie van Financiën.

July 2, 2019

Certificering budgettaire raming Wet Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Publication (in Dutch only)

Deze notitie certificeert de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’. Het betreft een wetsvoorstel ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (ATAD2), een Europese richtlijn tegen belastingontwijking. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid door een gebrek aan gegevens over belastinggrondslagen van bedrijven die door ATAD2 worden getroffen en door onzekerheid over hoe bedrijven op ATAD2 zullen reageren.

June 11, 2019

Dutch SME bank financing, from a European perspective

Publication

Dutch SMEs are obtaining bank loans less often than SMEs elsewhere in the eurozone.

Image for Dutch SME bank financing, from a European perspective
June 11, 2019

Measuring Credit Rationing of Dutch firms

Publication

This background document is associated to the CPB Policy brief on Dutch SME-bank financing in a European perspective. It explains in detail what we do in a microsimulation model that is described in a textframe on credit rationing on page 14 of the Policy Brief. On the basis of firm-level data from Statistics Netherlands and under strong assumptions, we estimate the amount of credit rationing that Dutch firms potentially faced in 2007-2016. Our simulation study is novel, and it highlights that researching credit rationing on the basis of microdata is feasible and that it can yield insights relevant for policy applications.

June 11, 2019

Nederlands mkb krijgt minder bankkrediet dan elders in Europa

Pressrelease (in Dutch only)

Nederlandse mkb’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor bankleningen en banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af. De financiële gezondheid van Nederlandse bedrijven vormt waarschijnlijk geen verklaring voor dat relatief hoge aantal afwijzingen. Nederlandse bedrijven zijn namelijk winstgevender dan bedrijven elders en ze beschikken over een gemiddeld niveau aan eigen vermogen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘MKB-bankfinanciering in Europees perspectief’ van het Centraal Planbureau (CPB).

June 7, 2019

Estimates of the Financial Cycle for Advanced Economies

Publication

Until recently, macroeconomic theory provided at most a small role for the financial system to influence the real economy. This changed with the collapse of Lehman Brothers in 2008 and the financial crisis which followed. Financial quantities such as outstanding credit and house prices are now believed to have real macroeconomic effects. In order to study these effects we need to quantify the influence of the financial system. The financial cycle, characterized by long period cyclical movements in financial variables, may provide such a measure.

June 7, 2019

Estimating the Impact of the Financial Cycle on Fiscal Policy

Publication

We investigate the impact of the financial cycle on the effectiveness of fiscal policy.

June 4, 2019

Risicorapportage Financiële markten 2019

Publication (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke Europese financiële instellingen, te verkleinen.

June 4, 2019

Meer toezicht nodig op omvangrijke Europese financiële instellingen, CCP’s

Pressrelease (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke financiële instellingen, te verkleinen. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de afwikkeling van de handel in effecten en derivaten. Zo kan het toezicht op Europees niveau worden geregeld en kan een herstel- en afwikkelingsraamwerk helpen om mogelijke faillissementen soepel te laten verlopen. Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in de vanmorgen verschenen Risicorapportage Financiële Markten.

May 27, 2019

A budgetary stabilisation function

Publication

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.