Search results

There are 10 search results.
December 21, 2015

The allocation of financial risks during the life cycle in individual and collective DC pension contracts

This paper measures how financial shocks - equity market, interest rate or inflation shocks - affect different generations of participants in pension schemes.

No title
December 1, 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) gepubliceerd.

No title
November 16, 2015

Estimating the weight of opportunity costs in housing consumption

People tend to neglect or underweight opportunity costs. Strong empirical evidence for the size of the underweighting appears to be absent.

No title
October 27, 2015

A macroeconomic analysis of the returns to public R&D investments

This paper analyses the economic returns to public R&D investments in 22 OECD countries.

No title
October 27, 2015

Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen

De minister van OCW heeft het CPB verzocht om een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en economische groei, op basis van een macro-economische analyse.

No title
October 20, 2015

A model for joint pension risks

The model’s aim is to be a building block in evaluating a wide range of policy reforms on pension policy.

No title
September 28, 2015

Pensioenpremiedatabase: Individuele premies van werkgevers en werknemers

Het door het NWO gefinancierde CPB-UvA project Social Security Contributions onderzoekt de invloed van sociale premies op de lonen en werkgelegenheid.

No title
September 1, 2015

CPB Asset Liability Management Model for Pension Analyses

CPB uses an Asset Liability Management (ALM) model to analyse the effects of policies concerning the second pillar of the Dutch pension system.

June 23, 2015

Quasi-experimental evidence on the relation between child care subsidies and child care quality

In this article we present quasi-experimental evidence on the relation between child care subsidies and child care quality.

No title
June 12, 2015

Internationale vergelijking van pensioenstelsels: Denemarken, Zweden, Chili en Australië

Als onderdeel van de Nationale Pensioendialoog heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Centraal Planbureau (CPB) verzocht de ervaringen in de pensioenstelsels van een aantal referentielanden te inventariseren.

No title