Search results

There are 211 search results.
March 31, 2021

Projections March 2021 (CEP 2021), figures

Figure

After the decrease in GDP that was caused by the second wave of the coronavirus, economic recovery is gradually gaining momentum in the second quarter. Growth is projected to accelerate in the second half of the year, increasing GDP by 2.2% in 2021 and 3.5% in 2022. By the end of 2021, it will be above the level of late 2019 again. These projections are based on the government's current policy intentions according to which financial support measures will expire at the end of June. Consumption will increase strongly once shops and restaurants fully reopen and consumer fears of becoming infected diminish as more people are vaccinated. The sharp increase in savings during the coronavirus-induced recession will allow for a strong growth in consumption. Investments will show a positive response to the increase in sales and the more favourable revenue expectations, supported by low financing costs. However, investment growth will be dampened by additional bankruptcies in certain sectors after termination of the support policy and as a result of the damage to the balance sheet suffered by companies during the virus outbreak.

February 19, 2021

De economische zwaartekracht bestaat nog

Publication (in Dutch only)

Er ligt een advies om niet extra te bezuinigen in de komende jaren, maar ook – los van het huidige steunbeleid – om niet per saldo te intensiveren. Dit lijkt CPB-directeur Pieter Hasekamp verstandig, in het licht van fundamentele onzekerheid, zo stelt hij in zijn vaste bijdrage voor Het Financieele Dagblad.

December 21, 2020

Aanpassing overdrachtsbelasting lokt gedragseffecten uit

Article (in Dutch only)

Op 1 januari 2021 verandert de overdrachtsbelasting voor het kopen van woningen. Voor starters gaat de belasting omlaag, en voor beleggers en mensen die een tweede huis kopen omhoog. Dit maakt het aantrekkelijk om het moment van overdracht te verschuiven, om zo van het laagste tarief te profiteren. Is dat gedrag waarschijnlijk?

December 14, 2020

Doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de effecten op het EMU-saldo, de werkgelegenheid en inkomensongelijkheid van vier mogelijke stelselwijzigingen in de fiscaliteit en sociale zekerheid. De doorgerekende varianten zijn onderdeel van de rapportage 'Beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel' van het ministerie van Financiën.

December 11, 2020

Effecten verhogen minimumloon

Publication (in Dutch only)

Verhoging minimumloon veroorzaakt bredere loonstijging.

November 24, 2020

Certificering budgettaire raming Wet afbouw salderingsregeling

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie certificeert de raming van het budgettaire effect van de afbouw van de salderingsregeling in de energiebelasting. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid, vanwege de onzekere toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik.

November 17, 2020

Belastingontduiking en vermogensongelijkheid

Publication (in Dutch only)

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn.

November 17, 2020

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn

Pressrelease (in Dutch only)

Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer 12 miljard euro verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft 2,1 miljard euro aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd. Dat blijkt uit onderzoek naar belastingontduiking dat het Centraal Planbureau op 17 november heeft gepubliceerd.

November 10, 2020

Discontovoet voor de Nederlandse economie

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de Werkgroep Discontovoet 2020 heeft het CPB een analyse uitgevoerd naar de risicogewogen discontovoet voor de bezittingen van huishoudens en investeringen in de Nederlandse economie. In deze notitie worden de belangrijkste bevindingen, inclusief een voorstel voor de hoogte van de discontovoet, beschreven.

November 9, 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel ChristenUnie

Publication (in Dutch only)

In de plannen van de ChristenUnie worden nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd en vervallen veel van de bestaande toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten.